Veri Analizi

Veri Analizi Nedir ?

Veri analizi, dijital ortamda, doğru yöntemlerle ve yeterli detaya sahip verilerin uygun bir veri tabanı yapısında toplandıktan sonra seçilen doğru veri analizi teknikleriyle incelenmesidir. Bu süreçte, mevcut veri kaynaklarındaki metriklerin korelasyonlarının belirlenmesi, elde edilen bilgilerin test senaryolarına dönüştürülmesi, veriden çıkarılan bilgilerin doğru görselleştirme teknikleriyle hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu süreçlerin sonunda veri odaklı kararların alınması yer alır.

Örneğin, bir sektördeki aktörlerin konumlarının belirlenmesi, sektördeki dinamiklerin zaman ve diğer metriklere göre nasıl değiştiğinin incelenmesi, alınan aksiyonların sonuçlarının yorumlanması gibi konular veri analizi kapsamına girer. Bu süreç, şirketlerin stratejik kararlarını desteklemek ve rekabet avantajı sağlamak için önemli bir araçtır.

Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Veri analizi temelde doğru analiz yöntemlerinin istatistiksel anlamda uygulanmasıdır. Ancak, korelasyonun her zaman nedensellik anlamına gelmediği unutulmamalı ve elde edilen sonuçların belirli hata paylarına sahip olduğu ve analiz sonuçlarının tekrar edilebilir şekilde sunulması önemlidir.

Analiz sürecinde, “mutlaka bir neden” sorusuyla yola çıkarak ve bu soruya cevap olabilecek analizlerin nasıl kurgulanabileceğini düşünerek hareket etmek gerekir. Analist, ortaya atılan tüm teorilerin doğru olmayabileceğini ve hatta bazı senaryolarda cevaba ulaşmak için yeterli veri ve veri kaynağının olmayabileceğinin de farkında olmalıdır. Bu nedenle, yeni veri kaynakları arayışında olmalı ve analiz yöntemlerini sürekli olarak geliştirmelidir.

İlginizi Çekebilir